Skip to main content

Verifiering av typsnitt för koncerntillhörighet för

Lagan Safety Group

Logotyperna för Effekta och SAC skall kompletteras med en tagline som ger intressenter möjlighet att se kopplingen mellan de olika företagen och dess ägarbild.

Verifiering av bruk av typsnittet – Acumin Pro Wide Thin