Skip to main content

Strateger inom marknadskommunikation

Där internet möter verkligheten

Boka möte med Fredrik

Våra kunder ska vara top of mind

Våra kunder ska vara top of mind

Boka möte med Fredrik

Strateger inom marknadskommunikation

Vi stödjer våra kunder i att realisera sina strategiska och praktiska affärsmål genom nyskapande och effektiva marknadsföringsåtgärder.

Med över tio års erfarenhet hjälper vi företag och organisationer att bygga varumärken, skapa reklamkampanjer och engagerande innehåll i en mängd kanaler.

 

Kreativt, engagerande & tydligt

Vi exponeras konstant av reklam och många upplever att budskapet emellanåt försvinner i det digitala bruset.

Ingrid:gopa tror på att kommunikationen ska vara kreativ, engagerande och tydlig

 

 

Strateger inom marknadskommunikation

Tydlig kommunikation är kärnan i vår webbstrategi. Vi lyssnar och reflekterar kring dina tankar, idéer och behov i en produkt som skall uppfylla dina krav.

Med över tio års erfarenhet hjälper vi företag och organisationer bygga varumärken och öka försäljningen. Genom transparens och tydliga processer bygger vi långsiktigt och engagerat innehåll för våra kunder.

Få ut mer av er marknadsföringsbudget

Vi arbetar där den digitala världen och den fysiska världen sammanflätas. Det är en plats där våra virtuella liv och verkliga liv samexisterar och påverkar varandra.

Vägen från att se en digital annons till att boka ett fysiskt möte är inte särskilt lång – låt oss berätta mer.

Att marknadsföra på i rätt forum och plattformar är av största vikt för att maximera effektiviteten och framgången i marknadsföringen. Tillsammans med kunden hittar vi målgruppen, dess preferenser och beteenden, och använder anpassat innehåll och forum för att nå framgång.

Vi analyserar trafiken, engagemanget och innehållet löpande så våra kunder får mätbarhet i marknadsföringsaktiviteterna.