Skip to main content
Västflyg flyger mot framtiden
|

Gemensamma initiativ förbättrar kommunikationen

Västflyg hade sin första resa i slutet på mars 2022. Deras varumärke är idag starkt och bolaget ligger i framkant i flygbolagsbranschen när det gäller miljö- och utvecklingsarbete.

De har nyligen dragit igång en imponerande satsning tillsammans med bolagen GKN Aerospace, Neste och Trollhättan Vänersborgs flygplats. Samarbetet gör att Västflyg nu kan erbjuda resenärer maximal inblandning av förnybart flygbränsle – mycket anmärkningsvärt och något man är först i världen med.

Engagemang och tilltro på det lokala

Idén att starta upp ett nytt flygbolag på Trollhättan Vänersborgs Flygplats föddes under 2021 då näringskoordinatorn Magnus Larsson, på uppdrag från ägarkommunerna (Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil), hittade tre lokala investerare som såg möjligheterna med lokalflyget.

Tre investerare har nu blivit fyra. Tillsammans har intressenterna sett till att regionen fått en konkurrensfördel för företagen och ett enkelt alternativ för resenärer.

Stark digital närvaro och visuell kommunikation

För att fylla flygstolarna i flygplanet gjorde man en stor satsning på sin digitala kommunikation som riktade sig både mot företagsresenärer och privatpersoner.

Spola fram bandet och bolaget är idag inte bara ett flygbolag utan även lite av en destinationsguide för regionen. Man har tagit fram ett inflight-magasin som lyfter ägarregionerna och aktuella event, samt delar gärna restips och upplevelser i sina digitala kanaler.

Snabbt, enkelt och lokalt förankrat

Det tar endast 55 minuter att flyga mellan Malöga och Stockholm, Bromma. Västflyg fyller en viktig funktion för affärs- och privatresenärer att hjälpa dem få ihop sin vardag.

Satsningen på förnybart flygbränsle gjordes genom lokala initiativ och samarbeten, på så vis kunde man visa flygbranschen att det är möjligt att ställa om.

Intressenterna arbetar mot ett gemensamt mål, att lokalflyget skall vara en konstant i vår region. Detta försöker man uppnå genom lokala samarbeten med allt från frukostfrallorna ombord till det förnybara bränslet i tankarna.

Satsar på framtiden

Västflygs resa är fortfarande i sin linda men trots detta har man sprungit förbi sina konkurrenter i flygbranschen när det gäller miljösatsningar.

Genom att tanka i maximal inblandning av förnybart flygbränsle (upp till 50 %) innebär detta att utsläppen reduceras med upp till 40 %.

De visar att det är möjligt att göra skillnad, vilket förhoppningsvis uppmuntrar andra flygbolag att gå samma väg. Man har även ambitioner om att gå över till ett helt fossilfritt flyg snart det är tekniskt möjligt.

Vi är väldigt stolta över att få vara med på Västflygs imponerande resa. Mer information finns på Västflygs hemsida.

Läs mer